Bantuan yang disalurkan adalah seperti berikut :

 1. Bantuan Bulanan
 2. Sumbangan Tahunan/Bantuan Hari Raya
 3. Bantuan Pelajar Miskin/ Anak Yatim Miskin Ramadhn
 4. Sumbangan Fakir Miskin di Bulan Ramadhan
 5. Ziarah Prihatin Hospital
 6. Sumbangan Tabung Kebajikan Hospital Kerajaan
 7. Bantuan Kecemasan/Bencana
 8. Baik Pulih Rumah & Bina Baru Rumah
 9. Jejak Asnaf
 10. Bantuan Am (BBM)
  • Sara Hidup
  • Rawatan
  • Pendidikan
 11. Bantuan Awal Ke IPT
 12. Kursus/Latihan/ Modal peralatan
 13. Penempatan Kompleks Asnaf
 14. Penempatan Perumahan Asnaf
 15. Bantuan Rawatan Institut Jantung Negara(IJN)
 16. Bantuan Rawatan Majlis Kanser Nasional (MAKNA)