Takrif

Ialah hamba Islam atau seseorang yang terbelenggu di bawah satu kuasa yang menghalang kebebasannya dirinya.

Kriteria

Iaitu perkara 1 dan mana-mana kriteria berikut:

  1. Beragama Islam dan bermastautin di Negeri Pahang.
  2. Tiada sumber kewangan yang cukup dan/atau tidak mendapat bantuan mana-mana sumber lain.
  3. Seseorang yang disahkan ingin membebaskan dirinya dari belenggu yang dihadapinya (seperti penagih dadah / penagih dadah yang ingin kembali menjalani hidup normal / bekas penagih dadah / anak-anak yang tebelenggu dengan situasi keluarga yang rosak / pelacur yang ingin mebebaskan dirinya / muslim yang terbelenggu dengan cara kehidupan yang bertentangan dengan Islam atau menjalani cara hidup jahiliyah).

Konsep Agihan

  1. Pemberian adalah berasaskan permohonan dan siasatan serta pengesahan.
  2. Meringankan beban untuk keluar daripada keadaan yang sedia ada/gaya hidup negatif.
  3. Pemberian hanya kepada individu yang bersedia untuk menjalani pemulihan dan pemantauan yang diaturkan untuk mereka.
  4. Usaha memulihkan aqidah dan akhlak muslim.
  5. Peruntukkan semata-mata untuk usaha yang boleh membangunkan asnaf.

**Petikan daripada “Kertas Definisi Asnaf Zakat Kontemporari Menurut Syarak” di dalam Bengkel Hukum Syarak (Definisi Asnaf dan Konsep Agihan Zakat Menurut Perspektif Syarak), Kuantan,12 sehingga 14 Julai 2011.