Bantuan yang disalurkan adalah seperti berikut :

  1. Hutang kerana Keperluan Asas termasuk hutang makanan, pelajaran,sewa, perubatan dan hutang kematian
  2. Membebaskan Orang Yang Berhutang Untuk Menegakkan Islam