Ada 2 jenis kategori zakat iaitu:

Zakat Fitrah

Zakat Fitrah ialah zakat diri yang difardhukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan
syarat-syarat yang ditetapkan.

Zakat Harta

Jenis-jenis harta yang dikenakan zakat adalah seperti berikut: