Dermasiswa Pelajaran IPT/Pondok

Bantuan ini diberikan kepada semua pelajar-pelajar kelahiran negeri Pahang yang sedang mengikuti pengajian diperingkat Institusi Pengajian Tinggi Awam/Swasta serta Pondok. Pemohon yang telah memperolehi keputusan peperiksaan terkini sahaja yang layak mohon bantuan ini.

Bagaimanakah cara untuk memohon Dermasiswa?
Siapakah yang layak untuk memohon Dermasiswa?
Apakah syarat-syarat yang perlu ada untuk memohon Dermasiswa?
Bilakah tarikh permohonan e-Dermasiswa on-line ini akan dibuka dan tarikh tutup permohonan tersebut?
Apakah dokumen yang mesti disertakan semasa menghantar borang pengesahan?
Berapakah jumlah bantuan yang akan diluluskan kepada setiap pelajar?
Bilakah keputusan dermasiswa akan diumumkan?
Apakah kursus pengajian yang layak untuk memohon dermasiswa?
Saya telah menghantar ke semua dokumen ke Pentadbiran MUIP pada awal bulan Mac. Bagaimanakah caranya untuk mengetahui samada permohonan saya itu telah diterima dan adakah ianya lengkap?
Saya sedang belajar di salah sebuah IPTA di Luar Negara dan telah mendapat pinjaman daripada Yayasan Pahang. Adakah saya layak untuk memohon Dermasiswa MUIP?
Saya telah menerima bantuan dermasiswa pada tahun lepas. Adakah saya layak untuk memohon bagi tahun yang berikutnya?
Saya seorang pelajar di IPTA dan masih lagi di semester yang pertama. Adakah saya layak memohon bantuan dermasiswa ini?

Tambang Belajar Luar Negara Pergi/Balik

Bantuan tambang pula diberikan kepada pelajar SARJANA MUDA dalam bidang Pengajian Islam / Perubatan yang menuntut di Timur Tengah dan Indonesia. Tuntutan tersebut mestilah tidak melibihi kadar yang telah ditetapkan dan hanya boleh dibuat setelah pergi (mula pengajian) dan balik (tamat pengajian).

Bagaimanakah cara untuk memohon Tambang Belajar Luar Negara Pergi/Balik?
Siapakah yang layak untuk memohon Tambang Belajar Luar Negara Pergi/Balik?
Apakah syarat-syarat yang perlu ada untuk memohon Tambang Belajar Luar Negara Pergi/Balik?

Bantuan Awal Ke Institut Pengajian Tinggi (IPT)

Bantuan ini diberikan sekali sahaja kepada anak-anak kelahiran negeri Pahang yang melanjutkan pelajaran diperingkat Diploma/Sarjana muda/Sarjana/PhD secara sepenuh masa / PJJ di dalam atau di luar negara.

Bagaimanakah cara untuk memohon Bantuan Awal Ke Institut Pengajian Tinggi (IPT)?
Siapakah yang layak untuk memohon Bantuan Awal Ke Institut Pengajian Tinggi (IPT)?
Apakah syarat-syarat yang perlu ada untuk memohon Bantuan Awal Ke Institut Pengajian Tinggi (IPT)?