Definisi;

Tanaman dan buah buahan yang wajib zakat hanyalah yang menjadi makanan asasi manusia (yang mengenyangkan) dalam keadaan biasa dan ia boleh disimpan dan tidak rosak. Antara jenis-jenis tanaman dan buah-buahan ialah kurma, anggur kering, gandum, barli, beras atau padi dan sebagainya. Makanan yang dimakan sewaktu musim susah dan kemarau tidak boleh dianggap sebagai makanan asasi. Bagi negara Malaysia, zakat tanaman ini hanya dikhususkan kepada tanaman padi.

Syarat tambahan;

Hasil tanaman yang ditanam oleh manusia bukanya yang tumbuh sendiri.

Kaedah Kiraan;

Dikenakan zakat sekiranya hasil tanaman itu menyamai atau melebihi 1000 kg atau 400 gantang Baghdad (5 ausuq). Tanaman yang menggunakan tenaga manusia atau selainnya seperti binatang dan jentera atau dengan perbelanjaan yang banyak, maka zakatnya ialah 5% atau 1/20. Bagi tanaman yang menggunakan aliran hujan atau aliran air secara semula jadi, maka zakatnya ialah 10% atau 1/10