Asnaf Zakat

Bolehkah anak yatim menerima zakat atau dikategorikan sebagai asnaf?
Apakah perbezaan fakir dan miskin?
Adakah orang tua yang uzur boleh dikira sebagai miskin?
Adakah janda boleh dikira sebagai asnaf?
Berapa lama seseorang itu dikira muallaf?
Bolehkah seseorang muallaf menerima zakat di negeri Pahang selepas memeluk Islam melebihi 7 tahun?
Bolehkah zakat dibayar kepada bukan amil yang bertauliah?
Bagaimana jika amil tidak menyerahkan kutipan zakatnya?
Bagaimana jika seseorang enggan membayar zakat?