RAUB. 21 Februari 2018 – MUIP Raub telah selesai mengagihkan zakat kepada pelaja-pelajar Sekolah Menengah Agama Al-Falah Batu Talam Raub. Seramaia 413 orang pelajar menerima zakat berjumlah RM 41,300.00 keseluruhannya. Agihan zakat telah dijalankan di Dewan Utama Sekolah oleh Pegawai-pegawai MUIP Raub.