CHENOR. 04 Oktober 2018 – Majlis Ugama Islam dan adat Resam Melayu Pahang (MUIP) cawangan Chenor telah mengadakan lawatan ke berapa buah rumah yang dikenalpasti termasuk dalam golongan asnaf. Dengan bantuan yang akan disyurkan nanti dapat meringankan beban ahli keluarga tersebut. Keluarga ini menetap disebuah rumah sewa sekitar di kampung awah.